پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
پیام 106,140 ریال 28 خرداد 1398
عبداله 4,500,000 ریال 28 خرداد 1398
محمدجعفر 450,000 ریال 28 خرداد 1398
کامران 450,000 ریال 28 خرداد 1398
مهدی 570,000 ریال 28 خرداد 1398
مسعود 970,000 ریال 28 خرداد 1398
امیر 120,000 ریال 28 خرداد 1398
مهدی 240,000 ریال 28 خرداد 1398
Mehrdad 1,550,000 ریال 28 خرداد 1398
saeed 137,000 ریال 28 خرداد 1398
مسعود 950,000 ریال 28 خرداد 1398
احسان 290,000 ریال 27 خرداد 1398
امیر 100,000 ریال 27 خرداد 1398
هادی 63,000 ریال 27 خرداد 1398
کامران 480,000 ریال 27 خرداد 1398
hamidrezafarnam 250,000 ریال 27 خرداد 1398
محمد 300,000 ریال 27 خرداد 1398
محسن 686,980 ریال 27 خرداد 1398
امیرحسین 74,000 ریال 27 خرداد 1398
مسعود 910,000 ریال 27 خرداد 1398
معظمه 800,000 ریال 27 خرداد 1398
mohammad 200,000 ریال 27 خرداد 1398
مجتبی 78,000 ریال 27 خرداد 1398
امیر 240,000 ریال 27 خرداد 1398
امیر 190,000 ریال 27 خرداد 1398
امیرحسین 74,000 ریال 27 خرداد 1398
سعیدصادق 1,005,000 ریال 27 خرداد 1398
saeed 255,000 ریال 27 خرداد 1398
حمید 1,000,000 ریال 27 خرداد 1398
میلاد 588,860 ریال 27 خرداد 1398
قادر 2,005,000 ریال 27 خرداد 1398
کامبیز 200,000,000 ریال 26 خرداد 1398
مرتضی 90,000,000 ریال 26 خرداد 1398
سعید 100,000 ریال 26 خرداد 1398
کامران 460,000 ریال 26 خرداد 1398
احمد 71,310 ریال 26 خرداد 1398
alireza 250,000 ریال 26 خرداد 1398
امیر 170,000 ریال 26 خرداد 1398
علی 50,000 ریال 26 خرداد 1398
مسعود 830,000 ریال 26 خرداد 1398
پارسا 746,650 ریال 26 خرداد 1398
سیده 550,000 ریال 26 خرداد 1398
امین 296,450 ریال 26 خرداد 1398
امین 50,000 ریال 26 خرداد 1398
گلی 70,000 ریال 26 خرداد 1398
مصطفی 191,700 ریال 26 خرداد 1398
مرتضی 1,023,000 ریال 26 خرداد 1398
مرتضی 1,000,000 ریال 26 خرداد 1398
کامران 52,000 ریال 26 خرداد 1398
Mohammad 522,150 ریال 26 خرداد 1398

 

تاکنون مبلغ 14,722,075,788 ریال به کاربران پرداخت شده است