پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
میثم 5,000,000 ریال 01 آذر 1396
فرزاد 2,400,000 ریال 01 آذر 1396
محمد 500,000 ریال 01 آذر 1396
حسین 320,000 ریال 01 آذر 1396
رضا 210,000 ریال 01 آذر 1396
مهرداد 2,084,000 ریال 01 آذر 1396
علی 500,000 ریال 01 آذر 1396
ali 98,885 ریال 01 آذر 1396
محمد 85,000 ریال 01 آذر 1396
حامد 60,000 ریال 01 آذر 1396
علی 1,400,000 ریال 01 آذر 1396
سعید 788,000 ریال 01 آذر 1396
حسین 90,000 ریال 01 آذر 1396
مرتضی 20,000,000 ریال 30 آبان 1396
خادم 210,000 ریال 30 آبان 1396
علی 67,530 ریال 30 آبان 1396
فريد 50,900 ریال 30 آبان 1396
سعید 500,000 ریال 30 آبان 1396
محمد 290,000 ریال 30 آبان 1396
نصرت 265,000 ریال 30 آبان 1396
عرفان 159,000 ریال 30 آبان 1396
حمیدرضا 100,000 ریال 30 آبان 1396
سجاد 300,000 ریال 30 آبان 1396
Saadian 58,395 ریال 30 آبان 1396
مرتضی 100,000 ریال 30 آبان 1396
آکام 95,000 ریال 30 آبان 1396
جابر 1,205,000 ریال 30 آبان 1396
محمد 158,850 ریال 30 آبان 1396
امید 2,454,600 ریال 30 آبان 1396
Soheil 100,000 ریال 28 آبان 1396
سید 85,000 ریال 28 آبان 1396
علی 50,000 ریال 28 آبان 1396
جلال 185,000 ریال 28 آبان 1396
علی 160,000 ریال 28 آبان 1396
علیرضا 120,000 ریال 28 آبان 1396
محمد 50,000 ریال 28 آبان 1396
حامد 50,000 ریال 28 آبان 1396
azam 1,300,000 ریال 28 آبان 1396
mohammad 200,000 ریال 28 آبان 1396
amirhadi 160,000 ریال 28 آبان 1396
آکام 100,000 ریال 28 آبان 1396
محمد 50,000 ریال 28 آبان 1396
سجاد 530,000 ریال 28 آبان 1396
محسن 1,100,000 ریال 28 آبان 1396
علی 1,310,000 ریال 28 آبان 1396
محمد 160,000 ریال 28 آبان 1396
مجتبی 5,000,000 ریال 27 آبان 1396
محمدعلی 400,000 ریال 27 آبان 1396
علی 198,445 ریال 27 آبان 1396
بهزاد 140,000 ریال 27 آبان 1396

 

تاکنون مبلغ 3,274,998,502 ریال به کاربران پرداخت شده است