پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
سعید 2,300,000 ریال 24 مهر 1398
mohamadreza 2,804,630 ریال 24 مهر 1398
سجاد 140,000 ریال 24 مهر 1398
فاطمه 1,210,000 ریال 24 مهر 1398
محمد 89,000 ریال 24 مهر 1398
مصطفی 50,000 ریال 24 مهر 1398
رضا 56,000 ریال 24 مهر 1398
کلثوم 10,000,000 ریال 24 مهر 1398
علیرضا 200,000 ریال 24 مهر 1398
امین 66,830 ریال 24 مهر 1398
گلی 280,000 ریال 24 مهر 1398
جواد 755,000 ریال 24 مهر 1398
محسن 180,000 ریال 23 مهر 1398
مجتبی 59,000 ریال 23 مهر 1398
فاطمه 960,000 ریال 23 مهر 1398
رسول 100,000 ریال 23 مهر 1398
علیرضا 1,370,000 ریال 23 مهر 1398
حمید 1,000,000 ریال 23 مهر 1398
امید 3,600,000 ریال 23 مهر 1398
محمد 640,000 ریال 23 مهر 1398
محمد 71,500 ریال 23 مهر 1398
مرتضی 935,000 ریال 23 مهر 1398
مهیار 2,250,000 ریال 22 مهر 1398
هادی 51,000 ریال 22 مهر 1398
mohamadreza 2,801,950 ریال 22 مهر 1398
سعید 2,230,000 ریال 22 مهر 1398
رضا 205,000 ریال 22 مهر 1398
مسعود 920,000 ریال 22 مهر 1398
سعید 600,000 ریال 22 مهر 1398
مهرداد 500,000 ریال 22 مهر 1398
فاطمه 1,310,000 ریال 21 مهر 1398
قادر 2,000,000 ریال 21 مهر 1398
سولماز 100,000 ریال 21 مهر 1398
میلاد 80,000 ریال 21 مهر 1398
آرمین 110,000 ریال 21 مهر 1398
امید 36,280,000 ریال 21 مهر 1398
پرهام 200,000 ریال 21 مهر 1398
وحید 200,000 ریال 21 مهر 1398
rezajahangiri 134,000 ریال 21 مهر 1398
حسین 565,110 ریال 21 مهر 1398
سعید 1,100,000 ریال 21 مهر 1398
علیرضا 1,350,000 ریال 20 مهر 1398
محمد 50,000 ریال 20 مهر 1398
محسن 270,000 ریال 20 مهر 1398
rezajahangiri 110,000 ریال 20 مهر 1398
mohamadreza 6,316,160 ریال 20 مهر 1398
سعید 2,750,000 ریال 20 مهر 1398
مجید 1,000,000 ریال 20 مهر 1398
امین 220,000 ریال 20 مهر 1398
مجتبی 143,000 ریال 20 مهر 1398

 

تاکنون مبلغ 17,615,130,263 ریال به کاربران پرداخت شده است