پاپ آپ

اثبات مبالغ پرداختی
نام مبلغ واریز شده تاریخ
رضااسداللهی 60,490 ریال 02 بهمن 1398
حسین 6,775,500 ریال 02 بهمن 1398
سجاد 100,000 ریال 02 بهمن 1398
علیرضا 7,000,000 ریال 02 بهمن 1398
سعید 1,400,000 ریال 02 بهمن 1398
امید 26,000,000 ریال 02 بهمن 1398
علیرضا 66,000 ریال 02 بهمن 1398
جمشید 68,260 ریال 02 بهمن 1398
سعید 1,400,000 ریال 02 بهمن 1398
mohamadreza 2,245,870 ریال 02 بهمن 1398
آرش 145,000 ریال 02 بهمن 1398
ابوالفضل 50,000 ریال 02 بهمن 1398
علی 5,000,000 ریال 02 بهمن 1398
رضا 130,000 ریال 02 بهمن 1398
SadeGh 675,000 ریال 02 بهمن 1398
علیرضا 1,005,000 ریال 02 بهمن 1398
محسن 1,200,000 ریال 02 بهمن 1398
حسین 2,002,650 ریال 02 بهمن 1398
آیدین 22,605,060 ریال 01 بهمن 1398
سیدمرتضی 2,250,000 ریال 01 بهمن 1398
حسین 112,970 ریال 01 بهمن 1398
مصطفی 280,000 ریال 01 بهمن 1398
امیر 20,000,000 ریال 01 بهمن 1398
reza 255,270 ریال 01 بهمن 1398
سید 621,570 ریال 01 بهمن 1398
محمد 500,000 ریال 01 بهمن 1398
محمد 50,000 ریال 01 بهمن 1398
حسین 3,000,000 ریال 01 بهمن 1398
حسین 138,830 ریال 01 بهمن 1398
عباس 450,000 ریال 01 بهمن 1398
ابوذر 900,000 ریال 01 بهمن 1398
مجید 1,000,000 ریال 01 بهمن 1398
رضااسداللهی 75,890 ریال 01 بهمن 1398
دانیال 90,000 ریال 01 بهمن 1398
پویا 2,600,000 ریال 01 بهمن 1398
محمود 345,000 ریال 01 بهمن 1398
محمدامین 80,000 ریال 01 بهمن 1398
محدثه 3,110,000 ریال 01 بهمن 1398
parviz 90,000 ریال 01 بهمن 1398
وحید 7,600,000 ریال 01 بهمن 1398
رضا 78,000 ریال 01 بهمن 1398
حسین 179,950 ریال 30 دي 1398
سعید 2,500,000 ریال 30 دي 1398
سیدمرتضی 3,600,000 ریال 30 دي 1398
علیرضا 5,000,000 ریال 30 دي 1398
mohamadreza 2,512,270 ریال 30 دي 1398
حسین 153,000 ریال 30 دي 1398
حسین 55,000 ریال 30 دي 1398
سلمان 2,100,000 ریال 30 دي 1398
محسن 430,000 ریال 30 دي 1398

 

تاکنون مبلغ 22,372,479,622 ریال به کاربران پرداخت شده است