پلن های ایمیل مارکتینگ و تعرفه ها

((بسم الله الرحمن الرحیم))

********

پلن 1 ارسال 250 هزار ایمیل و تضمین 17 هزار ایمیل باز شده 660.000 تومان

پلن 2 ارسال 500 هزار ایمیل و تضمین 28 هزار ایمیل باز شده 896.000 تومان

   پلن 3 ارسال 800 هزار ایمیل و تضمین 45 هزار ایمیل باز شده 1.650.000 تومان

پلن 4 ارسال 1 ملیون ایمیل و تضمین 91 هزار ایمیل باز شده 3.200.000 تومان

پلن 5 ارسال 1 ملیون و 500 هزار ایمیل و تضمین 125 هزار ایمیل باز شده 5.000.000 تومان

پلن 6 ارسال 1 ملیون و 900 هزار ایمیل و تضمین 155 هزار ایمیل باز شده 7.500.000 تومان

*********

نکته: در پلن های مختلف به تعداد مذکور تعداد ایمیل از بانک ایمیل با توجه به صنف کاری مورد انتخاب شما و در غیر این صورت به صورت راندوم انتخاب و ارسال میشود.

نکته: در قسمت دوم هر ایمیل که تعدادی ایمیل باز شده تضمین داده شده به معنی ایمیل های باز شده هست نه ورودی سایت یا ... و آمار از طریق آمارگیر های معتبر دنیا است و در حالی که تعداد به حد اعلام شده نرسد با توجه به تعداد محاسبه و درصدی به شما بازگردانده خواهد شد.

نکته: تعداد ایمیل بازشده که تضمین کرده ایم در حدیست که با توجه به اصناف مختلف 90% اوقات به این حد میرسد و در برخی حالات حتی تا 2 برابر این آمار نیز میرسد.

*قیمت ها بالا نیست کیفیت بالاست یک بار ارسال انجام دهید مطمئن باشید منجر به همکاری دائم خواهد شد*

 *سیستم تبلیغاتی پاپ آپ پلاس*