پاپ آپ

اضافه شدن تبلیغات پاپ باکس

((بسم الله الرحمن الرحیم))

 

تبلیغات پاپ باکس نیر به سیستم تبلیغاتی پاپ آپ پلاس اضافه شد برای آشنایی بیشتر به

صفحه نمونه پاپ باکس مراجعه نمایید

 

تبلیغ دهنده : هر نمایش 25 ریال

نمایش دهنده : هر نمایش 10 ریال کاربران عادی - 15 ریال کاربران ویژه 

 

لازم به ذکر است قیمت ها برای تست مدتی به این شکل هست و تغیر پذیر است

سپاس از تمامی دوستان عزیز بابت همراهی ما

 

سیستم تبلیغاتی پاپ آپ پلاس