پاپ آپ

افزایش پرداختی به کاربران

((بسم الله الرحمن الرحیم))

 

بنا به بررسی های انجام شده پس از حذف کلیه تبلیغات تلگرامی از سیستم تصمیم به افزایش مبلغ پرداختی به نمایش دهندگان گرفته شده که باعث جلب رضایت شما دوستان عزیز شود

لازم به ذکر میباشد که هیچ مبلغی به تعرفه فعلی تبلیغات پاپ آپ اضافه نحواهد شد.

تعرفه کاربران عادی نمایش دهنده از 25 ریال در ازای هر نمایش به 30 ریال به ازای هر نمایش که در کل 90 ریال به ازای 3 نمایش از هر ایپی در 24 ساعت میشود

تعرفه کاربران ویژه نمایش دهنده از 30 ریال در ازای هر نمایش به 35 ریال به ازای هر نمایش که در کل 105 ریال به ازای 3 نمایش از هر آیپی در 24 ساعت میشود

 

این مهم از روز دوشنبه 22 آبان ماه اجرایی خواهد شد و در تعرفه تبلیغات اعمال خواهد شد

به امید رضایت شما دوستان عزیز