پاپ آپ

افزایش پرداختی به ازای هر آی پی

((بسم الله الرحمن الرحیم))

 

با توجه به پاک کردن سیستم از هرگونه آی پی های فیک و ... و نصب سیستم های ضدتقلب جدید و ارائه مدارک افرادی که آی پی فیک میفرستادند به پلیس فتا برای پیگیری برای حمایت از دوستان و کاربرانی که به خوبی و با صداقت کامل همکاری داشتند با ما تصمیم گرفته ایم پرداختی به ازای هر نمایش را افزایش دهیم.

کاربر عادی 3 نمایش در 24 ساعت هر نمایش 25 ریال

کاربر ویژه 3 نمایش در 24 ساعت هر نمایش 30 ریال

 

سیستم تبلیغاتی پاپ آپ پلاس