پاپ آپ

عید قربان

((بسم الله الرحمن الرحیم))

 

*****************************************************************

عید قربان که پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا مى رسد

عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است

در این روز، اسماعیل وجود را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا کردیم

 

قربانى کنیم تا سبکبال شویم.

*****************************************************************

 

غید سعید قربان مبارک باد

سیستم تبلیغاتی پاپ آپ پلاس