پاپ آپ

عید سعید فطر مبارک

 

((بسمه تعالی))

حلول ماه عید و شادی مسلمین است *** پایان ماه روزه، برای صائمین است

   نشاط و افتخار و شادی و سربلندی *** از محک الهی برای مؤمنین است 

*عید سعید فطر مبارک باد*