پاپ آپ

اضافه شدن نمایش سوم برای هر آی پی

 

((بسم الله الرحمن الرحیم ))

***********************************

امکان نمایش سوم برای هر آی پی نیز اضافه گردید

برای کاربران عادی نمایش اول هر آی پی 15 ریال نمایش دوم 15 ریال و نمایش سوم نیز 15 ریال محاسبه خواهد شد که جمعا 45 ریال میشود.

برای کاربران ویژه نمایش اول هر آی پی 20 ریال نمایش دوم 20 ریال و نمایش سوم نیز 20 ریال محاسبه خواهد شد که جمعا 60 ریال میشود.

این امر اجباری نیست و کاربرانی که تمایلی به نمایش سوم یا دوم ندارند میتوانند درون پنلشان این امر را منتفی نمایند.

جهت کاربر ویژه شدن تیکتی ارسال نمایید تا به درخواست شما رسیدگی شود.

و من الله توفیق