پاپ آپ

افزایش پرداختی به کاربران ... !!!

((بسم الله الرحمن الرحیم))

 

افزایش پرداختی به کاربران عادی به جای هر نمایش 15 ریال 20 ریالکه در مجموع در ازای 3 نمایش از هر آی پی در 24 ساعت پرداختی از 45 ریال به 60 ریال افزایش پیدا کرده است.

افزایش پرداختی به کاربران ویژه به جای هر نمایش 20 ریال 25 ریالکه در مجموع در ازای 3 نمایش از هر آی پی در 24 ساعت پرداختی از 60 ریال به 75 ریال افزایش پیدا کرده است.

 

قوانین سطح کاربری ویژه تغیر کرده است و ممکن است کاربرانی که تا امروز ویژه بوده اند به سطع عادی کاهش پیدا کرده باشند قوانین سطح کاربری ویژه به زودی در سایت ثبت خواهد شد.

*سیستم تبلیغاتی پاپ آپ پلاس*