پاپ آپ

شهادت امیرالمونین (ع)

((بسم الله الرحمن الرحیم))

 

 

 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را
که به ماسوا فکندی همه سایه هما را
 
*******
 
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را
 
 
 
شهادت امیرالمونین (ع) را به همگان تسلیت عرض میکنیم.