تعرفه تبلیغات

((بسمه تعالی))

 

​******

هر آی پی کامپیوتر 26 ریال

******

بسته پاپ آپ  5.000     تایی     :   13.000     تومان

بسته پاپ آپ  10.000     تایی     :   26.000     تومان

بسته پاپ آپ  20.000     تایی     :   52.000   تومان

بسته پاپ آپ  50.000   تایی     :   130.000   تومان

 

*سیستم تبلیغاتی پاپ آپ پلاس*